St. 24. apr 2024

SmeZdravi.sk

Magazín pre lepšie zdravie a kondíciu

Každá generácia má svoje zdravotné problémy – čo nás v najbližšej dobe čaká a ako sa na to pripraviť

3 min čítania

Za klišé tvrdenie sa považuje, že zdravie je to najcennejšie, čo máme. Hlavne v poslednej dobe nad ním prevažuje naháňanie sa za dobrým štúdiom, dobrou prácou, dobrým zárobkom a následne dobrým životom, ale práve to sa najviac negatívne odráža na našom zdraví. Dá sa to nejako ovplyvniť?

Každá generácia má svoje zdravotné problémy – čo nás v najbližšej dobe čaká a ako sa na to pripraviť
(zdroj: unsplash.com)

Španielska chrípka, ale aj covid

Už z histórie vieme, že každá doba mala svoju chorobu – kedysi ľudia umierali na to, čo už dnes vieme liečiť, no až tak zásadne sme sa oproti nim neposunuli, pretože sa stále nájdu vírusy a ochorenia, ktoré sa nedajú vyliečiť. Svoj zdravotný stav v súčasnosti väčšinou riešime až vtedy, keď s ním už nedokážeme počas bežného dňa fungovať a keď je obvykle už neskoro, preto existuje obrovské množstvo zdravotných hrozieb, ktoré nás ešte len čakajú. Na základe štatistík a symptomatológie sa podarilo urobiť komplexný obraz toho, čo nás zrejme najbližšie desaťročia čaká.

Najviac si to odnesú chrbát a oči

Najčastejší zdravotný problém, ktorí ľudia majú už teraz, sú bolesti chrbta. Príčiny môžu byť samozrejme rôzne, ale v prípade mladej generácie je jedným z tých najčastejších nesprávne sedenie. Hrbenie sa nad počítačmi má v staršom veku veľkú daň – nekonečné návštevy praktických lekárov, prípadne následne neurológov, ortopédov a rehabilitačných centier. S digitalizáciou a informatizáciou spoločnosti súvisí aj zhoršovanie zraku. Šedý alebo zelený zákal či diabetická retinopatia majú spoločného menovateľa: cukrovku. To je v podstate ďalšia generačná choroba, pretože ju spôsobujú predovšetkým obezita a vysoký krvný tlak, čo je v 90 % prípadov iba výsledok zlej životosprávy.

Duševné zdravie sa systematicky zhoršuje

Spoločensky tolerovanými fenoménmi, ktoré vedú k desiatkam zdravotných problémov, sú dlhú dobu a v súčasnosti pomerne vo veľkej miere alkohol a cigarety. Najlepšie, čo môžete v súvislosti so svojím zdravím urobiť, je obmedziť ich na najnižšiu možnú mieru, prípadne ich neužívať vôbec. Problematickejšou kapitolou sú drogy. Z tých mäkkých v súčasnosti „fičí“ najmä marihuana, ktorá je považovaná v mnohých ohľadoch aj za zdravotne prínosnú – niečo iné však je, ak vám ju v presnom množstve indikuje lekár a ste pod jeho dozorom počas celej doby užívania, ako keď vyfajčíte zmes, ktorú vám na diskotéke podstrčí do ruky cudzí človek. Za závislosťami do veľkej miery stoja psychické problémy, ktoré so sebou zákonite priniesla doba nátlaku, konkurencie a zvyšujúcich sa nárokov na všetko. Vo výskyte psychických chorôb dominujú predovšetkým úzkostné poruchy, poruchy nálad, spomínané závislosti, poruchy osobnosti či príjmu potravy. V blízkej budúcnosti sa pri pretrvávajúcom trende majú stať psychické choroby zdravotným problémom číslom jedna. Nezabúdajte preto na prevenciu – duševnú hygienu v podobe relaxácie a meditácie, spánok či poriadok prostredia, v ktorom trávite veľa času.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!